Przyczyny awarii turbosprężarek

Zawsze zastanów się, dlaczego Twoja turbosprężarka wymaga naprawy lub wymiany na nową. Musisz koniecznie znaleźć przyczynę jej awarii i usunąć ją, w przeciwnym razie narażasz się na powtórne koszty naprawy lub zakupu nowej.

Sprawdź tabliczkę znamionową turbosprężarki, aby upewnić się, że turbosprężarka jest odpowiednia dla Twojego silnika. Pamiętaj, że niewłaściwe użycie turbosprężarki lub zamiana typu turbosprężarki może spowodować jej uszkodzenie lub awarię silnika.

Sprawdź, czy kolektor wydechowy oraz układ doprowadzania powietrza do turbosprężarki są czyste, wolne od obcych ciał, fragmentów uszczelek, piasku, pyłu, oleju, które spowodują uszkodzenie turbosprężarki.

Wymień wkład filtra powietrza, filtr oleju silnikowego i olej silnikowy. Użyj tylko nowe, oryginalne części zalecane przez producenta silnika. Zaleca się stosowanie oleju silnikowego o lepkości 15W/40 przeznaczonego do silników turbodoładowanych.

Sprawdź drożność systemu smarowania olejem turbosprężarkę, przewody doprowadzające i odprowadzające olej powinny być czyste, drożne, bez skręceń i załamań mogących ograniczyć przepływ. W razie wątpliwości wymień je na nowe.

Przykręć turbosprężarkę do kolektora wydechowego, używając nową uszczelkę, o ile przewiduje to konstrukcja silnika, sprawdź stan połączeń śrubowych.

Po przykręceniu turbosprężarki do kolektora bardzo ważnym jest zachowanie pionowego położenia osi otworów wlotu i wylotu oleju, możliwe jest odchylenie tej osi od pionu o maksimum 20o.

Wzajemne położenie obudowy turbiny i kompresora może wymagać zmiany, poluzuj śruby, pierścienie sprężyste lub opaski, zmień położenie, a następnie dokręć starannie połączenia śrubowe, zwróć uwagę czy wirnik turbiny nie ociera o obudowy.

W przypadku, kiedy turbosprężarka posiada zawór obejściowy spalin, nie wolno zmieniać wzajemnego położenia obudów.

 Nie przykręcając przewodu zasilającego olejem turbosprężarkę, obracaj wałem korbowym tylko przy pomocy rozrusznika przez ok. 20 do 30 s., przy odciętym zapłonie (silnik benzynowy) lub dawce paliwa (silnik wysokoprężny), do momentu aż olej pojawi się w tym przewodzie. Przykręć oba przewody olejowe, nie stosuj SILIKONU, może on zaczopować przewody olejowe i uszkodzić turbosprężarkę. Ponownie obracaj wałem przy pomocy rozrusznika, aby wypełnić olejem wnętrze turbosprężarki (ok. 15 s.).

Uruchom silnik i pozostaw go na obrotach biegu jałowego przez ok. 5 minut. W tym czasie sprawdź, czy są nieszczelności w układzie doprowadzania powietrza do kolektora ssącego (włączając w to intercooler) i wydechowym oraz w przewodach olejowych, jeśli tak, usuń je koniecznie.